IPs, mans remotes, altres

IPv4 i IPv6

bitNAP és un membre actiu de RIPE el que ens permet gestionar més de 5.000 IPv4 i 34.000 milions / 64 d’IPv6.

Totes les IPs de bitNAP són Espanyoles i fixes, en rangs mínims de / 30 IPv4 o / 64 IPv6.

Podem personalitzar els objectes a la base de dades de RIPE a partir de / 24 IPv4 i / 64 IPv6.

També gestionem la creació dels registres PTR o reverse DNS de les IPs proporcionades.

IPv4

MANS REMOTES

En bitNAP som entusiastes de el suport.

El nostre equip està disponible 24×7 i l’acompanya per fer de mans o ulls remots en el moment que ho necessiti.

Si vol que li enrackemos els equips, confirmem l’estat de algun equip i / o realitzem alguna acció bàsica, no dubti i contacti amb nosaltres!

Manos Remotas

SERVEI DE STS 16A

Per tenir una màxima disponibilitat elèctrica, els equips d’una font d’alimentació és recomanable connectar-los a la sortida d’un equip STS, que li permetrà poder gaudir de la redundància elèctrica proporcionada al rack, obtenint un comportament idèntic a què tenen els equips de doble font d’alimentació.

Servicio STS

Espai de
Magatzem 500 cm3

Espai en el nostre magatzem, custodiat i accessible pel nostre equip 24×7.

Enviï o reculli paquets sense problemes i de manera directa, i / o tingui recanvis, eines, … al centre de dades per les seves intervencions usant les nostres instal·lacions d’emmagatzematge.

EspacioAlmacen